Úplná pravidla soutěže „Chyť a pusť“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Chyť a pusť“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky a Slovenské republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Organizátorem soutěže je:

David Fořt – Carpfishing, se sídlem: Praha 8, Hnězdenská 767/2a, PSČ 181 00, Česká republika
IČO: 62718649
(dále jen „organizátor“)

2. Zadavatelem soutěže je:

Chyť a pusť s.r.o., se sídlem: Plzeň, Rokycanská 1337/64, PSČ 312 00

Česká republika
IČ: 02366959
(dále jen „zadavatel“)

3. Termín a místo konání soutěže:

Soutěže probíhá v termínu od 1. března 2014 do 31. prosince 2014 na území České republiky a Slovenské republiky s tím, že soutěž je rozdělena do 10 samostatných měsíčních kol (dále jen „soutěžní kolo“):

1) kolo probíhá od 01. 03. 2014 00:01 hodin do 31. 03. 2014 24:00 hodin
2) kolo probíhá od 01. 04. 2014 00:01 hodin do 30. 04. 2014 24:00 hodin
3) kolo probíhá od 01. 05. 2014 00:01 hodin do 31. 05. 2014 24:00 hodin
4) kolo probíhá od 01. 06. 2014 00:01 hodin do 30. 06. 2014 24:00 hodin
5) kolo probíhá od 01. 07. 2014 00:01 hodin do 31. 07. 2014 24:00 hodin
6) kolo probíhá od 01. 08. 2014 00:01 hodin do 31. 08. 2014 24:00 hodin
7) kolo probíhá od 01. 09. 2014 00:01 hodin do 30. 09. 2014 24:00 hodin
8) kolo probíhá od 01. 10. 2014 00:01 hodin do 31. 10. 2014 24:00 hodin
9) kolo probíhá od 01. 11. 2014 00:01 hodin do 30. 11. 2014 24:00 hodin
10) kolo probíhá od 01. 12. 2014 00:01 hodin do 31. 12. 2014 24:00 hodin
(dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).


4. Účast v soutěži:

 • Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky.
 • Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že se v době trvání soutěže zaregistruje na soutěžních stránkách www.carpfishing.cz a následně pomocí svého registračního formuláře vloží do soutěže fotografii svého nejkrásnějšího uloveného kapra (dále jen „fotografie“ či „dílo“). Bez registrace nebude nahrání soutěžní fotografie povoleno. Fotografie se umisťuje do příslušného soutěžního kola podle data vložení fotografie.
 • Součástí registračního formuláře je i nahrání fotografie do systému organizátora. Soutěžní dílo bude po celou dobu trvání soutěže zveřejněné na soutěžních stránkách www.carpfishing.cz.
 • Soutěžící se soutěže může účastnit opakovaně, vždy však pouze s novým originálním dílem.
 • Do soutěže budou zařazeni pouze soutěžící, kteří řádně provedli registraci a poté nahráli fotografii v době trvání soutěže a také v rámci příslušného soutěžního kola. Fotografie vložené do soutěže mimo dobu trvání soutěže, nebudou do soutěže zařazeny.
 • Pro provedení řádné registrace je soutěžící povinen vyplnit:
 • I. název fotografie
 • II. jméno a příjmení
 • III. kontaktní e-mail či telefon
 • IV. adresu pro doručení výhry
 • V. fotografie úlovku kapra (v běžných formátech, např.: jpg, pdf)
 • Konkrétní postup a podmínky provedení registrace (včetně podmínek týkajících se fotografií) jsou detailně přímo popsány přímo na stránkách soutěže www.carpfishing.cz.
 • Soutěžní díla musí splňovat požadavky stanovené těmito pravidly, jinak nebudou do soutěže zařazeny.
 • Do soutěže mohou být vkládány pouze soutěžní fotografie úlovků ryb „catch&release“, které byly uloveny šetrným způsobem a bez poškození vráceny do vody!

5. Výherce, výhry v soutěži:

I. Výhra v příslušném soutěžním kole

V každém soutěžním kole mohou vyhrát dva soutěžitelé. Jeden soutěžitel vyhrává na základě nejvíce zaslaných hlasů od registrovaných uživatelů serveru Carpfishing.cz. Druhý soutěžitel vyhrává na základě nejvíce zaslaných hlasů od neregistrovaných uživatelů. Dvě soutěžní fotografie, které byly návštěvníky soutěžních stránek www.carpfishing.cz v příslušném soutěžním kole označeny a vybrány jako nejlepší  podle své originality a kreativity (tedy v příslušném soutěžním kole získaly nejvíce hlasů od návštěvníků soutěžních stránek), vyhrávají:

 • Tričko Chyť a pusť ve velikosti dle vlastního výběru
 • Čepici Chyť a pusť
 • 10kg pelet red halibut nebo black halibut – dle vlastního výběru

Hlasovat pro nejlepší projekt je možné pouze prostřednictvím soutěžních stránek soutěže www.carpfishing.cz, volbou „hlasovat“. Z jedné IP adresy je možné v soutěži hlasovat pouze jednou denně v případě neregistrovaných čtenářů, v případě registrovaných uživatelů portálu Carpfishing.cz je možné hlasovat jednou denně z jedné IP adresy a jednoho uživatelského účtu.

Po ukončení příslušného soutěžního kola je vkládání fotografií ukončeno, ale pro fotografie vložené v příslušném soutěžním kole je možno hlasovat ještě po dobu 7 dnů od ukončení příslušného soutěžního kola.

Stejnou výhru, jakou mají možnost získat soutěžitelé, kteří vkládají své fotografie, má možnost získat také hlasující z řad registrovaných uživatelů portálu Carpfishing.cz a sice ten, který bude v hlasování nejaktivnější (z jedné IP adresy je možné v soutěži hlasovat pouze jednou denně). V případě, že bude více hlasujících se stejným počtem hlasů, bude konečný výherce určen spravedlivým losem. I pro hlasující platí povinnost kompletního vyplnění registračního formuláře (jméno, příjmení, kontaktní adresa a telefonní číslo).

O výhře budou výherci informováni prostřednictvím výherního e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu či zavoláním na telefonní číslo, které soutěžící uvedl v rámci registrace do soutěže za účelem sdělení výhry.

Výhry budou výhercům zaslané z provozovny zadavatele soutěže.

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jimi uvedených kontaktních údajích, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá k následnému použití, k dalším propagačním či charitativním účelům organizátora soutěže.

Zároveň všichni výherci jednotlivých soutěžních kol postupují do soutěže o hlavní výhru (dále jen „finalisti“).

II. Soutěž o hlavní výhru

Finalista, jehož soutěžní fotografie byla odbornou porotou vybrána jako nejlepší podle své originality a kreativity, vyhrává:

Hlavní výhrou jsou dva kaprařské pruty značky Chyť a pusť, model SHADOW 12ft 3lb. 

 

Odborná porota se skládá ze zástupců organizátora soutěže a zástupců správce webu. Každý z členů poroty má po jednom hlasu. 

Odborná porota vybere výherce hlavní výhry obratem po ukončení soutěže ze všech finalistů, tedy ze všech výherců jednotlivých soutěžních kol. Odborná porota vybírá pouze z vítězných fotografií, jednotlivých soutěžních kol (pokud vložil výherce více soutěžních fotografií do soutěže, soutěže o hlavní výhru se účastní pouze s fotografií, s níž vyhrál příslušné soutěžní kolo).

Výherce bude o výhře informován obratem po ukončení soutěže, a to prostřednictvím soutěžních stránek a e-mailem či telefonicky (podle kontaktních údajů, které soutěžící zadal při registraci do soutěže), kde zároveň bude domluven i způsob a datum předání výhry. Hlavní výhra bude předána slavnostně v sídle organizátora soutěže oproti podpisu předávacího protokolu a prokázání nároku na výhru dokladem totožnosti. V rámci předání bude výherce plně informován o detailním obsahu hlavní výhry a podmínkách jejího uplatnění.

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jím uvedených kontaktních údajích a ani výherce nekontaktuje organizátora akce do 1 měsíce po ukončení soutěže, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá k následnému použití, k dalším propagačním či charitativním účelům organizátora soutěže.

6. Hlasování v soutěži na soutěžních stránkách

Hlasovat v soutěži na soutěžních stránkách o nejlepší soutěžní fotografii může každý návštěvník soutěžních stránek, a to výhradně v době trvání příslušného soutěžního kola a ještě po dobu 7 dnů od jeho ukončení (pro soutěžní fotografie umístěné do soutěže v příslušném soutěžním kole, dále jen „doba hlasování“).

Z jedné IP adresy je možné v soutěži hlasovat pouze jednou denně. Pokud bude návštěvník soutěžních stránek jakýmkoliv technickým způsobem obcházet hlasovací mechaniku, jím udělené hlasy budou u příslušných fotografií automaticky strženy. V případě podezření, že se na obcházení hlasovací mechaniky podílí i soutěžící, si organizátor vyhrazuje právo vyřadit fotografii soutěžícího ze soutěže.

Provozovatel portálu www.carpfishing.cz je společnost:

David Fořt
Se sídlem: Hnězdenská 767/2a, 181 00 Praha 8
IČ: 62718649
DIČ: CZ7410023236
(dále jen „správce“)

Správce bude po celou dobu hlasování průběžně dohlížet na regulérní způsob a průběh hlasování. Správce si při zjištění jakéhokoliv porušení regulérního způsobu hlasování vyhrazuje právo tyto neregulérní hlasy i bez uvedení důvodu z hlasování vyřadit.

7. Soutěžní dílo:

 • Účastník odesláním soutěžního díla podle těchto pravidel potvrzuje a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti organizátora prokázat:
 • I. písemným čestným prohlášením, že veškerá autorská díla jím zařazená do soutěže pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití všemi způsoby v neomezeném rozsahu,
 • II. písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob případně zachycených v autorském díle účastníkem zařazeným do soutěže, že souhlasí se zachycením své osoby v tomto autorském díle, se zařazením autorského díla do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním autorského díla v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel.
 • V případě, že účastník toto nesplní, je organizátor akce oprávněn účastníka a jeho příspěvek bez náhrady s konečnou platností vyřadit.
 • Do soutěže budou zařazena pouze díla splňující jednoznačně následující podmínky:
 • I. soutěžní dílo podle možností co nejoriginálnější a co nejkreativnější;
 • II. dílo nesmí porušovat nebo nabádat k porušování jakýchkoliv právních předpisů či právem chráněných zájmů třetích osob;
 • III. nebudou v žádném případě zachycovat činnosti jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví
 • IV. soutěžní dílo musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob;
 • Do soutěže nebudou zařazena nebo z ní budou vyřazena zejména soutěžní díla, která:
 • I. nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly soutěže;
 • II. pořídila osoba, která nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
 • III. zobrazují soutěžícího, ostatní osoby nebo děti v nebezpečných situacích;
 • IV. jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
 • V. zobrazují osobu odlišnou od soutěžícího bez souhlasu této osoby;
 • VI. vytvořila osoba, která nedala soutěžícímu souhlas s jejich užitím v rámci této soutěže;
 • Do soutěže nebudou zařazena díla, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky soutěže anebo které odeslaly osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži. Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové soutěžní dílo, jehož následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo pořadateli uložené právní anebo smluvní povinnosti, nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo pořadatele.
 • V případě, že soutěžní dílo splňuje všechna stanovená pravidla soutěže, etické normy a kodexy, bude fotografie umístěna na soutěžní stránky www.carpfishing.cz do příslušného soutěžního kola podle data vložení díla do soutěže a za účelem vyhodnocení výherce této soutěže.

Obecné podmínky soutěže:

8. Na žádost organizátora, je výherce povinen potvrdit podpisem předávacího protokolu předání výhry v soutěži a doložit předložením občanského průkazu.

9. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. Organizátor soutěže má právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

10. Pořadatel a správce si vyhrazuje právo i bez uvedení důvodu, odstranit soutěžní fotografii či odečíst hlasy jednotlivých hlasujících v případě, bude-li mít důvodné podezření, že provedené hlasování neodpovídá podmínkám této soutěže např.: automatické hlasování.

11. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy nebo způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

12. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá na výhru nárok.

13. Do soutěže budou zařazeny pouze platně doručené fotografie. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo posoudit zaslané dílo a automaticky vyřadit ta díla, která jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či podle názoru organizátora mohou jinak poškodit soutěž nebo samotného organizátora soutěže. V případě, že soutěžící nesplňuje podmínky této soutěže, je organizátor oprávněn soutěžícího ze soutěže vyřadit. Stejně tak bude soutěžící vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která danému účastníkovi soutěže k získání výhry dopomohla.

14. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v soutěži zahájí na písemnou žádost výherce organizátor reklamační řízení se zasílatelem.

15. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním výher, či v souvislosti s účastí v soutěži.

16. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

17. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

18. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

19. Registrací v soutěži a odesláním soutěžní fotografie dává účastník bezplatný souhlas se zpracováním údajů v rozsahu uvedeném v registraci společností Chyť a pusť s.r.o., se sídlem: Plzeň, Rokycanská 1337/64, PSČ 312 00, Česká republika, IČ: 02366959, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že mám práva podle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv se mohu obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

20. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové a obrazově-zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže.

21. Účastí v soutěži soutěžící poskytuje souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor a pořadatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže. Zároveň soutěžící uděluje pořadateli a organizátorovi nevýhradní souhlas s tím, že pořadatel a organizátor jsou oprávněni soutěžní dílo jako autorské dílo využívat všemi způsoby, zejména k prezentaci v sekci „Chyť a pusť“ na www.carpfishing.cz a k dalším reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Pořadatel ani organizátor není povinen tuto licenci využít a je oprávněný upravit soutěžní díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění. V případě, že je ve smyslu autorského zákona k jakémukoliv dalšímu nakládání se soutěžním dílem (např. jeho úprava, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen zařazením, vyplněním a odesláním soutěžní zprávy a soutěžního díla do soutěže s přiloženými osobními údaji. Pořadatel a organizátor jsou oprávněni tuto licenci převádět na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Soutěžící zařazením, vyplněním a odesláním soutěžní zprávy a soutěžního díla do soutěže výslovně prohlašuje, že je oprávněný jako autor soutěžního díla uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak tohoto, odpovídá v plném rozsahu soutěžící za veškeré škody v této souvislosti vzniklé organizátorovi a pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně a v plněném rozsahu uhradit.

22. Organizátor si vyhrazuje právo ponechat si bez náhrady zaslaná díla či je bez náhrady podle vlastního uvážení zlikvidovat.

23. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora, správce a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá.

24. Vzhledem k volnému přístupu k vloženým soutěžním příspěvkům na internetu neodpovídá organizátora ani zadavatel soutěže za jejich případné stažení či užití třetími osobami.

25. Výhry v soutěži jsou společné pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

26. Úplná pravidla jsou k dispozici na www.carpfishing.cz

 

Výsledky posledního kola

Hlasy návštěvníků Hlasy registrovaných
1. STARKY - 902 hl.
2. Vilém Šmíd - 509 hl.
3. Petann - 505 hl.
4. Dřevík - 444 hl.
5. Macka - 399 hl.
6. Lucka - 263 hl.
7. Peci5 - 260 hl.
8. lucytka - 216 hl.
9. Misha - 206 hl.
10. Pomahač Jiří - 160 hl.
1. Vilém Šmíd - 430 hl.
2. Petann - 389 hl.
3. Macka - 313 hl.
4. Misha - 89 hl.
5. Radek Sláma - 67 hl.
6. Marťas - 65 hl.
7. Pomahač Jiří - 55 hl.
8. STARKY - 51 hl.
9. Lucka - 47 hl.
10. L.Tomášek - 39 hl.
Kompletní výsledky

Ročník 2014 - 272 fotografií

Nejbližší kaprařské akceDalší

Žádné aktuální akce.

Všechny akce

Akční nabídky e-shopůVšechny slevy

Název lorem ipsum

Zvýhodněná originální Akce nulla augue urna, pretium a dictum eu.

cena: 2 987,- Kč

Produkt co houká a píska

Akce nulla augue urna, pretium a dictum eu, sagittis non elit. T scelerisque risus...

cena: 987,- Kč