Pravidla užívání serveru Carpfishing.cz

1) Diskuse serveru Carpfishing.cz (dále jen diskuse) slouží k on-line diskutování jednotlivých Uživatelů, k zanechávání veřejných zpráv, atp.

2) Uživatel smí diskuse používat pouze k aktivitám, které jsou v souladu s platným právním řádem České republiky a zejména nejsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Provozovatel je oprávněn kdykoli zamezit kterémukoli Uživateli přístup do diskusních částí serveru a odstranit kterékoli zprávy kteréhokoli Uživatele zanechané v rámci diskusních modulů (ať už jde o diskuse, zprávy od vody, videa uživatelů, apod.) v případě, že porušuje toto Smluvní ujednání, dále také v případě nevhodného chování při veřejném vystupování.

Za nevhodné chování a porušení pravidel se považuje:

 • veškerá činnost a obsah v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR (propagace rasismu a xenofobie, drog, dětská pornografie, zoofilie, atd.)
 • urážející, zesměšňující či poškozující aktivita vůči společnosti provozovateli Carpfishing.cz, jejím službám, zaměstnancům a spolupracovníkům
 • vydávání se za člena administrace serveru Carpfishing.cz, poškozování serveru Carpfishing.cz (např. lákání hesel, nabourávání se do systému, rozesílání adres jenž může vynutit kolaps PC, atd.)
 • veřejná aktivita prokazatelně směřující k poškození jiného uživatele (např: klonování profilu a jeho obsahu)
 • veřejná aktivita s cílem urážeek, poškození, pomluvy a to jak fyzických, tak i právnických osob
 • komerční působení (výjimku tvoří pouze bazar, kde je možno nabízet pouze zboží či služby, které neslouží k výdělečné činnosti – typicky se jedná o použité zboží nebo takové nové zboží, které uživatel nepotřebuje – například nevhodné dary a podobně)
 • umisťování či rozesílání reklamy 
 • umisťování či rozesílání textů týkajících se výdělku a sexuálních služeb
 • tapetování, spamování a zasílání nevyžádaného obsahu (hlasování do soutěží, „zajímavé“ odkazy, atd..)
 • veřejně prezentovaná vulgarita
 • veřejně umístěné texty, které mohou budit pohoršení
 • zveřejňování a sdílení obsahu, který může působit nevhodně pro zobrazení a prezentaci na veřejném serveru bez věkového omezení 
 • manipulace se zdrojovým kódem a screenshoty, svévolné zasažení do systému
 • obcházení blokace udělené za nedodržování pravidel služby
 • využívání diskuzí k vyřizování osobních, pracovních, obchodních a jiných sporů
 • opakované zakládání diskuzí jenž nemají pro jiné uživatele logický přínos
 • založení „anti“ diskuzí, které mají za účel někoho či něco poškodit

Za nevhodné chování a porušení pravidel se taktéž považuje vkládání těchto prvků:

 • komerční, erotická, pornografická, rasistická či nacistická témata
 • fotografie, videa či jiný obsah, kde je zachycováno sebepoškozování či poškozování druhé osoby
 • vydávání se za veřejně známé osoby
 • vkládání názvů cizích profilů (textovou i obrazovou formou)
 • zveřejňování telefonních čísel jiných osob
 • zveřejňování fot cizích osob proti jejich vůli
 • založení a využívání falešného (fake) profilu, kde se uživatel vydává za jinou osobu 
 • odkazování na webové stránky třetích stran porušující platnou legislativu České republiky
 • sdílení obsahu, na nějž se vztahuje autorské právo
 • opakované vkládání obsahu, jenž byl v minulosti vyhodnocen jako nevhodný

 3) Pro diskuse na serveru Carpfishing.cz platí, že v případě přístupu do diskusních částí je povinen se Uživatel zaregistrovat, a to zadáním jména svého uživatelského účtu (tedy uživatelského jména) a přístupového hesla. V případě, že Uživatel není před tímto vstupem zaregistrován, učiní tak při příchodu, jinak nemá možnost vkládat příspěvky.

4) Každý Uživatel, který poskytuje Provozovateli svoje osobní údaje v rámci profilu uživatele diskusního fóra, uděluje tímto Provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním Uživatelem poskytnutých osobních údajů.Uživatel poskytuje Provozovateli osobní údaje za účelem provozování diskusního fóra. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Uživatel Provozovateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být Uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Provozovatele.

5) Za porušení pravidel služby může být uživatel potrestán: 

 • varováním (dočasným zamezením přístupu)
 • blokací profilu
 • blokací IP adresy  
 • zneviditelněním profilu
 • zrušením celého účtu

 Upozornění: doba blokace se řídí vnitřními předpisy. Její minimální doba je 1 den a to dle závažnosti porušení pravidel z pohledu Carpfishing.cz. V případě opakovaného porušení pravidel se doba blokace navyšuje.

6) Za obsah všech příspěvků zodpovídají vždy výhradně jejich autoři! Provozovatel stránek nenese zodpovědnost za případný závadný obsah diskuzí na fóru. Provozovatel si vyhrazuje právo diskuze moderovat podle ním stanovených pravidel. Obecně platí, že příspěvky, jejich obsah a také další údaje zadané uživatelem, musí být jednak v souladu se zákony České republiky a jednak nesmí narušovat chod fóra. Příspěvkem se rozumí cokoliv, co je vloženo uživatelem na stránky www.Carpfishing.cz.

Nejbližší kaprařské akceDalší

Žádné aktuální akce.

Všechny akce

Akční nabídky e-shopůVšechny slevy

Název lorem ipsum

Zvýhodněná originální Akce nulla augue urna, pretium a dictum eu.

cena: 2 987,- Kč

Produkt co houká a píska

Akce nulla augue urna, pretium a dictum eu, sagittis non elit. T scelerisque risus...

cena: 987,- Kč