GIRLS CUP LABE 2017 V POLOŽENÉ

Datum konání: 14. 9. 2017 - 17. 9. 2017. Místo: Sedlčánky. Typ akce: Závody.

Termín konání : 14. – 17. 9 2017
Sraz závodníků je dne 14. 9. 2017 v 17 hodin
Místo srazu je v obci Sedlčánky na GPS 50.1702317N, 14.7997219E
Parkování při příjezdu na GPS 50.1695858N, 14.7956342E
Losování sektorů v 18 hodin
Přesun do sektorů bude po ukončení losování
Start závodů 15. 9. 2017 v 9 hodin
Ukončení závodu 17. 9. 2017 v 9 hodin

Popis závodu
Jedná se o závod žen v lovu ryb na položenou, který pořád ČRS SÚS, sekce položená ve spolupráci s MO ČRS Čelákovice. Závod trvá 48 hodin a uskuteční se na svazové řece Labe v úseku revíru Labe 19, číslo 41051 na GPS 50.1695858N, 14.7956342E až 50.1750764N, 14.8256536E. Tento úsek se vyznačuje celistvostí revíru s poměrně totožným dnem a s výskytem trofejních ryb a je dostupný a bezproblémový (majitelé pozemků, turistika, atd.)

Přihlášení a startovné
Závodu je určen pro 20 soutěžních týmů. Cena startovného činí 4000 Kč za celý tým. Každý tým se musí nejpozději do 1. 8. 2017 zaregistrovat zasláním závazné přihlášky (viz příloha) na e-mail:sarkakaucka@seznam.cz a po doručení zpětného potvrzení složit startovné na účet pořádajícího. Každý tým bude hradit startovné bankovním převodem na účet pořadatele, musí být požadovaná částka připsána nejpozději do 15. 8. 2017
Číslo účtu pro úhradu startovného:124003403­6/3030
Do zprávy pro příjemce uveďte název týmu a číslo, které tým po zaregistrování obdrží ve zpětném potvrzení.
Do přihlášky uveďte:

 1. Název týmu
 2. Kapitánka týmu (jméno, příjmení, datum narození)
 3. Druhá členka týmu (jméno, příjmení, datum narození)
 4. Třetí členka týmu (jméno, příjmení, datum narození)

Zaplacením startovného závodní tým souhlasí s regulemi závodu.
Účast na závodech lze zrušit nejdéle 15. 8. 2017, tedy 30 dní před závodem. V tomto případě se vrací týmu 90% startovného, z důvodu nákladů vynaložených na realizaci závodu. Při stornování účasti na závodu po tomto datu, startovné propadá pořadateli a pořadatel nahradí volné startovní místo dalším týmem, podle pořadí zájemců, kteří budou registrovaní jako náhradníci.

Sestavení týmu:

Závodu se účastní 2 až 3 členné týmy. Všechny členky týmu mají stejná práva a povinnosti. V případě, že je v týmu osoba mladší 18-ti let, musí mít nad sebou dohled písemně určeným zástupcem. V případě, že se některá z členek nemůže závodu zúčastnit, je povoleno ji nahradit novou členkou týmu. Výměnu členky týmu lze nahlásit nejpozději  před započetím závodu. V případě, že po určeném datu do závodu nemůže nastoupit ani jedna členka z přihlášeného týmu, startovné propadá
Losování:
Losování závodních sektorů se provádí z losovacího pytle, a to podle klíče: První losování provádí prvně přihlášený tým závodu, který si vylosuje z pytle číslo závodního sektoru a následně vybere jméno dalšího losujícího týmu otočením karty, kde bude uvedeno jméno jiného registrovaného týmu
Přesun na místa
Po losování se soutěžící mohou přemístit na obhlídku sektoru, přemístit se do sektoru a začít stavět přístřešky mohou až v určeném čase. Připravovat udice, vyjíždět na vodu, mapovat loviště a zakrmovat smí až 15.9.2017 po 8 hodině ranní. Nastražení udice je povoleno až po zahájení závodu
Propozice:
Celý závod bude probíhat v režimu chyť a pusť. Je povolen lov non-stop. Každý tým, ať už dvoučlenný či tříčlenný, má povoleno lovit pouze na 4 pruty. Na každém prutu je jeden návazec s jedním jednoháčkem. Lov je povolen výhradně na položenou a je povolena pouze forma únikové montáže. Zákaz používání krmítek a feederových krmítek! Manipulovat s pruty, nástrahou i s podběrákem smí pouze registrované závodnice (podebrat rybu smí i závodnice ze sousedního sektoru). Ulovené ryby všech druhů, budou šetrně vráceny zpět do vody. V případě zjištění nešetrného zacházení s rybou bez rozdílu druhu, následuje okamžitá diskvalifikace týmu, bez nároku na vrácení startovného. Závodnice je povinna v průběhu závodu na výzvu rozhodčího stáhnout udici ke kontrole. V případě zjištění porušení dalších pravidel bude týmu uděleno napomenutí. Při druhém napomenutí je tým automaticky vyřazen ze závodů bez nároku na vrácení startovného. 
Bodování:
Boduje se každý ulovený amur a každý kapr s minimální váhou 3 kg včetně. Do celkových výsledků se započítává hmotnost každé bodované ryby. Sakování ryb je povoleno pouze s vědomím rozhodčího a to pouze na dobu nezbytně nutnou. Svého sektorového rozhodčího každý tým přivolá mobilním telefonem ihned po ulovení bodované ryby. Rozhodčího je možno pouze prozvonit a to tak dlouho, dokud rozhodčí neodmítne hovor, což je znamením, že výzvu akceptuje. Každá bodovaná ryba se vždy musí fotit spolu s panelem, kde je vyznačena váha, čas ulovení a název týmu a bude zapsána do úlovkového lístku. V závodu vítězí tým s nejvyšším počtem dosažených kilogramů ulovených bodovaných ryb. V případě shody rozhoduje o pořadí největší ulovená ryba týmu. Pokud dojde ke shodě i při hodnocení tohoto kritéria, rozhoduje o umístění větší váhový průměr ulovených ryb. Ryby zdolané po výstřelu znamenajícím ukončení závodu 17. 9. 2017 v 9 hodin se do celkového bodování nepočítají.

Povolené návnady a nástrahy:
Nástrahy: boilies, plovoucí boilies a jejich kombinace, pelety a tygří ořech. Nástrahy je možno obalovat v těstech a dipech, dipy, gely a PVA povoleny.
Návnady: boilies, pelety
Zákaz krmení kukuřicí, tygřím ořechem i dalšími druhy partiklu, extrudovanými nástrahami (puffi, burisony), živými nástrahami, rohlíkovým boiliesem.
CO NENÍ POVOLENO, JE ZAKÁZÁNO

Povinná výbava:
Každý tým musí mít 2ks vhodných kaprařských podběráků o minimální délce ramen 90cm, komerční odháčkovávací podložku, do které je možno rybu zapnout či uzavřít (ochrana proti vypadnutí ryby z podložky), dva kusy carpsaků. Kmenový vlasec o síle minimálně 0,30mm. Zákaz použití pletených šňůr jako šokový nástavec! Každé zdolané rybě musí být poskytnuta náležitá péče (co nejkratší doba na břehu, desinfekce poranění, dostatečné zvlhčování, atd.).
Povolená výbava: 
Loď, elektromotor (zákaz používání benzínových motorů), echolot, GPS. Označení lovného místa tyčovou bójkou, je z důvodu lodní dopravy zakázáno.

Lovný sektor:
Každý sektor bude viditelně vyznačen na obou březích toku, popř. i na vodě. Lov bude probíhat pouze v určeném sektoru. Tým nesmí úmyslně vjet lodí do sousedního sektoru. Týmy smí na břehu překračovat hranice sousedního sektoru pouze se svolením sousedícího týmu. Pokud na vodě vznikne nějaký problém s hranicí sektorů, toto nedorozumění vyřeší hlavní rozhodčí. Lovící v sektoru budou mít v období od 0.00 do 04,00, místo lovu označeno umělým, bílým a neoslňujícím světlem.

Pohyb na vodě
S ohledem na zajištění bezpečnosti závodnice může hlavní rozhodčí za výrazně nepříznivých povětrnostních podmínek vydat na omezenou dobu zákaz pohybu plavidel po řece. Dále je potřeba věnovat pozornost projíždějícím plavidlům (Labe je lodní cesta). Všechny závodnice se účastní soutěže na vlastní nebezpečí. Při plavbě na člunu platí povinnost užití záchranné vesty a absolutní zákaz požívání alkoholu, či jiných omamný látek (budou probíhat namátkové kontroly lovících na člunech). Lovící na člunu v noci, budou mít člun osvětlený po celou dobu plavby. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku závodnic v průběhu závodu. Jakákoliv případná vzniklá škoda nebude pořadatelem závodu účastníkům uhrazena a pořadatel za ni nenese odpovědnost
Pohyb a chování v průběhu závodu:
Každá z účastnic závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň! Je povolen pouze plynový vařič. Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky ze svého závodního sektoru a tyto odvézt (bude provedena kontrola). Předem ohlášeným návštěvám v průběhu závodu je povolena návštěva soutěžních týmů, ovšem platí zákaz volného pohybu po břehu a návštěva musí použít nejkratší možnou cestu tak, aby nijak nerušila sousední tým. V průběhu konání závodu, nebude povolen vjezd cizích vozidel do prostoru soutěžních týmů!!! V období od 22:00 do 6:00 nesmí být v blízkosti lovných sektorů nikdo jiný, než zaregistrované závodnice, pořadatel a vážící četa. Během závodu platí přísný zákaz užíván alkoholu a dalších omamných látek. Každá účastnice závodu je povinna na výzvu hlavního rozhodčího podrobit se dechové zkoušce na alkohol. Tato kontrola smí být využita maximálně 3× u každé závodnice v průběhu celého závodu. Závodnice může autem přejet z neodkladného důvodu a povolení k přejezdu mu vydá rozhodčí. Při opuštění i při návratu do sektoru musí vždy umožnit rozhodčím zkontrolovat vnitřní prostor auta.

Protest a komise rozhodčích:
Během závodu a po jeho skončení, nejdéle však do skončení závodu, lze podat ústní protest oproti kauci 1000Kč. V případě uznání protestu se kauce vrací, jinak propadá pořadateli. Před začátkem závodu bude ustanovena komise rozhodčích. Ta o protestu rozhodne a oznámí verdikt nejpozději do 1 hodiny po skončení závodů, nejdéle však do vyhlášení výsledků.
Komise rozhodčích
Komise rozhodčích je pětičlenná a je tvořena:

 1. Hlavní pořadatel
 2. Hlavní rozhodčí
 3. Zástupce uživatele revíru (MO)
 4. Zástupkyně vybraná ze závodních týmů (popř. náhradnice)

Závěr
Pořadatelé učiní maximum pro bezvadný průběh závodů a dobrý pocit samotných závodníků Na druhou stranu pořadatelé očekávají, že každý závodník bude po celou dobu závodů vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod bude probíhat v ryze přátelském duchu a ve smyslu fair play.
Jakékoliv dotazy směrujte na:  Pavel Jindřich tel. 725563919 e-mail: pajin-fly@volny. cz
Šárka Kaucká tel. 603982735 e-mail: sarkakaucka@seznam.cz
Vyhlášení vítězů: 
Závěrečný ceremoniál s vyhlášením vítězů a předáním cen proběhne: 17. 9. 2017 v 11 hodin  
Ceny a hodnocení:

 1. místo – pohár + věcné ceny
 2. místo – pohár + věcné ceny
 3. místo – pohár + věcné ceny
 4. – 20. místo – každý obdrží účastnickou cenu závodu

Nejtěžší ryba závodu – 1× soška

Propozice vyhotovila MO ČRS Čelákovice

« Návrat na Kalendář akcí

Zprávy od vody (14 n.)

Nejbližší kaprařské akceDalší

Všechny akce

Akční nabídky e-shopůVšechny slevy

Název lorem ipsum

Zvýhodněná originální Akce nulla augue urna, pretium a dictum eu.

cena: 2 987,- Kč

Produkt co houká a píska

Akce nulla augue urna, pretium a dictum eu, sagittis non elit. T scelerisque risus...

cena: 987,- Kč