CZECH CARP CUP 2017

Datum konání: 30. 5. 2017 - 4. 6. 2017. Místo: Revír Brodský(Broďák) u Červeného Kostelce. Typ akce: Závody.

Tato akce již proběhla!

Revír: rybník Brodský(Broďák) u Červeného Kostelce
CZECH CARP CUP 110 hodin

Upozornění: Z důvodu okolností,které se staly na Broďáku,jsme přehodnotili situaci v BODOVÁNÍ a rozhodli jsme, že se bude bodovat 5 nejtěžších ryb od 65 cm a to jenom KAPR a KAPR KOI.
Stále máme ještě volná místa,pokud máte zájem o tento závod, přihlaste se.

Pořadatel závodu Jaroslav Řehák

PRAVIDLA:
CZECH CARP CUP 110 hodin

TEAM:
Závodu se mohou zúčastnit jednočlenné, dvoučlenné- tříčlenné týmy. Závodu se zúčastní max. 20 týmů.
ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:

30.5.2017 úterý 13,00h-16,00h prezentace týmů
16,00h-17,00h losování prvního poločasu závodu
informace o závodu , propozice
17,00h odjezd na lovná místa
18,30–19,00h první zakrmování ze břehu

(signál)

30.5.2017 20,00h zahájení prvního poločasu závodu 60 hodin
(nahazování a zakrmování pouze ze břehu)

31.5.2017 středa průběh prvního poločasu
10,00–18,00h trénink na soutěž
1.6.2017 čtvrtek průběh prvního poločasu
10,00–18,00h trénink na soutěž
20,00–21,00h losování druhého poločasu závodu
22,00h až 8,00h ZÁKAZ ZAKRMOVÁNÍ
2.6.2017 pátek 8,00h konec prvního poločasu
8,00 – 8,30h přesun na lovná místa
druhého poločasu
8,45–9,00h první zakrmování pouze ze břehu

(signál)

10,00h zahájení druhého poločasu závodu 50 hodin
(nahazování a zakrmování pouze ze břehu)

Začíná soutěž v sektorech A , B , C

Váha ulovených ryb z prvního poločasu se započítává
do vylosovaného sektoru A , B, C pro druhý poločas

14,00 – 18,00h soutěž týmů,která se započítává do závodu

3.6.2017 sobota průběh druhého poločasu

4.6.2017 neděle průběh druhého poločasu

4.6.2017 neděle 12,00h konec závodu

13.30–14,30h vyhlášení výsledků

LOSOVÁNÍ:
30.5.2017 úterý
16,00– 17,00h Losování prvního poločasu závodu 60 hodin

1.Kapitán vylosuje pořadové číslo k losování lovného místa pro první poločas. (Pořadí losování dle přihlášky o zaplacení startovného)
2.Kapitán vylosuje lovné místo pro první poločas závodu.
Pokud se tým, nedostaví včas k prezentaci a losování ,bude mu přiřazeno číslo, které nebylo vylosováno pro první poločas.
1.6.2017 čtvrtek
20,00 – 21,00h Losování druhého poločasu závodu 50 hodin
1.Kapitán vylosuje pořadové číslo k losování lovného místa pro druhý poločas.(Pořadí losování dle přihlášky o zaplacení startovného)
2.Kapitán vylosuje lovné místo pro druhý poločas závodu.

3.Začíná soutěž v sektorech A, B ,C ( váha ulovených ryb z prvního poločasu se započítává do vylosovaného sektoru A , B , C )
BODOVÁNÍ:
Boduje se 5 nejtěžších ryb a to kapr, kapr KOI od 65cm včetně. Ryby se váží digitální váhou ve vážící tašce.
Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání váhy ryby musí být ryba,zapsána a neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti .Uchovávání ryb pouze v Eko vezíru, s pevnými kruhy ,rybářské saky a tašky jen v případě momentální nedostupnosti sektorového rozhodčího a hlavně v noci. Vítězem závodu se stává tým s největším počtem kilogramů. V případě rovnosti váhy rozhoduje o pořadí největší váhová ulovená ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující počet ulovených bodovaných ryb , přičemž se zohledňuje pouze kapr,kapr KOI
POZOR:pro soutěžící týmy se připravuje soutěž ,která se bude započítávat do samotného lovu.(soutěž a pravidla soutěže budou upřesněna při losování prvního poločasu).

PROTEST:
Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování
pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1000,–Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší hlavní ředitel závodu a hlavní rozhodčí.

Přesun na místa a příprava lovného místa
Dle časového harmonogramu se mohou závodníci přesunout na vylosovaná místa, započít se
stavbou tábora a připravit si lovné místo. Přípravou lovného místa se rozumí nalezení vhodného místa k lovu, předběžného zakrmení dle harmonogramu závodu. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že udice s nástrahy musí být mimo vodu jezera.
Lovný sektor
Každý CT vylosuje sektor, který je vyznačený v terénu páskou. Na vodě je sektor omezen přímkou – kolmicí na protější břeh, prodlouženou z ohraničení pobřežního sektoru, mezi sousedními teamy bude vždy jen jedna páska. Pořadatel připraví mapu, ve které budou vyznačeny všechny stanoviště a sektory závodu.CARP TÝM nesmí používat žádnou označovací bójku(tyčová bójka,H bójka,marker) umístěnou v sektoru,háčky s protihrotem ani háčky se zamáčknutým protihrotem,nesmí nahazovat udice z vody,porušení lovného sektoru(místa),ne­povolené návnady a nástrahy, při porušení – ŽLUTÁ KARTA a STOP na 3 hodiny rybolovu.Na vodě může být hranice sektoru označena bójkou pořadatele. Sousední týmy si musí před začátkem závodu potvrdit hranice . V případě sporu rozhodne o hranici sektorový rozhodčí, který své rozhodnutí potvrdí do startovního lístku. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční bójkou v průběhu závodu nebudou tolerovány a jejich překročení bude považováno za hrubé porušení pravidel. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost, ne však pouhý průchod, cizích osob ve svém sektoru.
LOV
Lov kaprů dle Rybářského řádu platného pro samostatný revír , platného od 1.1.2017 a to v
režimu povolenky systémem CH a P ( chyť a pusť ).
Při samotném lovu musí být vždy na stanovišti přítomen jeden člen týmu,pokud by nebyl ani jeden člen týmu přítomen na stanovišti musí být vytaženy všechny čtyři udice z jezera.
POVOLENÁ TECHNIKA LOVU
Každý CT loví na čtyři pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu,za­máčknuté protihroty nejsou povoleny (může být udělena žlutá karta) , nástraha tzv. na vlas. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže(pouze průběžná montáž),zakazuje se používání olověné šňůry na odhoz pouze monofilní vlasec, pletená šňůra je zakázána.Jako nástrahu a návnadu mohou soutěžící použít pouze boilies (ne však boilie rohlíkové) , pelety,obalovací těsta,dipy a boostery jsou povoleny . Partikl povolen pouze řepka a pšenice. ŽIVÁ NÁSTRAHA, KUKUŘICE,HRÁC­H,TYGŘÍ OŘECH,METHOD MIXY JSOU ZAKÁZÁNY. V průběhu závodu bude namátková kontrola,kdy má rozhodčí a pořadatel závodu právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu , montáže udic a háčky bez protihrotu. Tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího a pořadatele kontrolu udic a připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně. V průběhu závodu platí pro oba poločasy (krmení a nahazování udic pouze ze břehu).

POVOLENÉ VYBAVENÍ
cobra, prak , SPOMB,PVA
Povinné vybavení: Každý CT musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce
ramene alespoň 80 cm, odháčkovacími podložkami, vyprošťovačem háčků, desinfekčním
prostředkem k ošetření ryb,2× ekovezír s pevnými kruhy,nebo rybářské saky a tašky. Je nutný mobilní telefon pro spojení s rozhodčími.
K podebírání ryb se smí používat pouze podběrák s minimálním rozpětím ramen 80 cm, používání menšího podběráku je zakázáno. Zdolávání a podebírání ryb můžou pouze členové týmu a rozhodčí. Člen týmů ,který podebírá rybu podběrákem , může vstoupit a podebírat rybu z vody cca. 10m ,aby nešlo k poškození zdolávané ryby.(doporučujeme brodící boty , prsačky, gumové holiny)

Pohyb a chování v průběhu závodu

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se ohleduplně k přírodě. Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky na předem určené místo do připraveného kontejneru v hlavním autokempu. V průběhu závodu je soutěžícím a jejich návštěvám přísně zakázáno přejíždění motorovými vozidly kolem jezera, soutěžící mají svá vozidla na určeném místě. Návštěvy musí auto odstavit na označených parkovištích. V odůvodněných případech může přejetí vozidla závodníka povolit rozhodčí, závodník si však musí při návratu nechat vozidlo zkontrolovat rozhodčím v prostoru stanoviště rozhodčích. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení týmu ze závodu. Při porušení společenských pravidel před, v průběhu i po skončení závodů může být člen případně celý carp tým bez náhrady vyloučen ze závodu. V případě udělené žluté karty(jako v kopané)za porušení, nedodržení pravidel, bude mít carp tým zastaven činnost na tři hodiny rybolovu.Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu,
škodu musí nahradit.
V areálu AUTOCAMPU je možno využití studené a teplé vody ,sprchy,WC, restaurace (teplá, studená kuchyně).
Vyhodnocení
Pokud se CT stane hodnoceným v rámci 1.- 3. místa hlavních cen, nebude hodnocen v rámci sektoru a vítězem sektoru se stává další následující CT, který nebyl oceněn v rámci hlavních cen.
1.místo Hotovost 25000,– + věcné ceny ,poháry

2.místo Hotovost 15000,– + věcné ceny ,poháry

3.místo Hotovost 10000,– + věcné ceny ,poháry

4.místo – věcné ceny,poháry

5.- 20.místo – věcné ceny

1.místo v sektoru A , B , C – věcná cena,pohár
2.místo v sektoru A , B , C – věcná cena
3.místo v sektoru A , B , C – věcná cena

Nejtěžší Kapr Lysec – věcná cena, pohár
Nejtěžší Kapr Šupináč – věcná cena, pohár
Nejtěžší ryba závodu – věcná cena, pohár
První ulovená bodovaná ryba – věcná cena
První ulovený KAPR nad 20kg – věcná cena

Ceny jsou v hodnotě více jak 130 000,–Kč

V průběhu závodu budou probíhat tipovací soutěže pro diváky o věcné ceny – informace budou na facebooku závodu CZECH CARP CUP 2017

PŘIHLÁŠKY:
Přihláška musí obsahovat název týmu,jméno kapitána a druhého člena týmu,kontaktní email.,telefon.
Přihlášky zasílejte na email. j.jardarehak@seznam.cz
tel.603 281 846
Přihlášené týmy budou uvedeny na stránkách www.rybarskepotreby.vyrobce.cz
ONLINE přenos na CARPFISHING, facebook závodu CZECH CARP CUP 2017
Startovné 9500,–( v ceně startovného 4× oběd,4× večeře pro závodníky (st,čt,pá,so)
Startovné se bude hradit bankovním převodem na účet – 770864163/0800 Č.spořitelna(zpráva pro příjemce název týmu nebo jméno kapitána),nej­později do 20 dní od vaší přihlášky na email.Po uhrazení startovného nebo zálohy 5000,–Kč bude registrace týmu platná a bude vám zasláno registrační číslo k losování.
Pořadatel může závod zrušit bez uvedení důvodů a startovné bude vráceno v plné výši.
Poslední možný termín přihlášky je 15.5.2017.

Kontakt na www.rybarskepotreby.vyrobce.cz

« Návrat na Kalendář akcí

Zprávy od vody (29 n.)

Nejbližší kaprařské akceDalší

Všechny akce

Akční nabídky e-shopůVšechny slevy

Název lorem ipsum

Zvýhodněná originální Akce nulla augue urna, pretium a dictum eu.

cena: 2 987,- Kč

Produkt co houká a píska

Akce nulla augue urna, pretium a dictum eu, sagittis non elit. T scelerisque risus...

cena: 987,- Kč